Mức lương xuất khẩu lao động Nhật Bản là bao nhiêu?

Mức lương đi xuất khẩu lao động Nhật Bản có sự thay đổi theo từng năm phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Hãy cùng tìm hiểu mức lương đi xuất khẩu lao động Nhật Bản là bao nhiêu nhé ! Mức thu nhập hàng tháng sẽ quyết định rất nhiều đến năng suất […]

Read More »

Ngành thiết kế đồ họa đang “khát nguồn nhân lực”

Cùng với xu hướng hưởng thụ và nhu cầu nâng cao chất lượng thẩm mỹ trong mọi hoạt động của cuộc sống ngành thiết kế đồ họa nổi lên như một lĩnh vực đáp ứng xu hướng đó, vì vậy vấn đề ” khát nguồn nhân lực” là tất yếu. Thiết kế đồ họa trong việc […]

Read More »

Các Founders phải biết rất rõ mình muốn gì?

Các Founders phải biết rất rõ mình muốn gì? Tiền, đội ngũ triển khai, kinh nghiệm, mối quan hệ… – Tìm co-founder cá chúng ta cần tìm là những người đồng hành, không phải người giám sát. Co-founders nên là những người bù đắp được những gì chúng ta thiếu sót, tốt nhất là 2-3 […]

Read More »