Quy định về hóa đơn đối với trường hợp không nhất thiết có đủ nội dung

Những trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải có đầy đủ hóa đơn đã được quy định cụ thể tại Thông tư 39/2014. Chính vì vậy, khi phát hiện hóa đơn có sai sót, thay vì ngay lập tức làm điều chỉnh hóa đơn, kế toán doanh nghiệp cần xác định nội dung này có bắt buộc phải có trên hóa đơn hay không để có hướng giải quyết tốt nhất. Hãy cùng tìm hiểu quy định về hóa đơn đối với các trường hợp không nhất thiết có đủ nội dung trong bài viết dưới đây.

Các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc có thể liệt kê như:
-Tổ chức kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có thể tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn thì không nhất thiết phải có chữ ký của người mua và dấu của người bán trong các trường hợp cụ thể sau: hóa đơn tiền điện, hóa đơn nước, hóa đơn của dịch vụ viễn thông, hóa đơn của dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ các điều kiện tự in hóa đơn theo hướng dẫn.

quy định về hóa đơn

Đối với trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn của doanh nghiệp không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính”.

-Các trường hợp sau đây cũng không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc trừ trường hợp nếu mà người mua là đơn vị kế toán có yêu cầu người bán cần phải lập hóa đơn có đầy đủ nội dung theo hướng dẫn:

+ Hóa đơn tự in của tổ chức kinh doanh siêu thị, của trung tâm thương mại được thành lập theo quy định của pháp luật thì không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, chữ ký của người mua, mã số thuế, dấu của người bán.

+ Về tem, vé: Trên tem, vé có mệnh giá in sẵn không nhất thiết phải có chữ ký của người bán, dấu của người bán và tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký của bên mua.

+ Đối với các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt các quy định pháp luật về thuế, căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của oanh nghiệp và trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, thì cục thuế sẽ xem xét và có những văn bản hướng dận cụ thể về hóa đơn không nhất thiết phải có “dấu của người bán”
Bên cạnh đó là một số các trường hợp khác theo hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính.

Như vậy, trong bài viết này đã liệt kê chi tiết các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải có đầy đủ nội dung bắt buộc theo Thông tư 39/2014.

Hiện tại, mặc dù Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019 đã có hiệu thực thi hành, tuy nhiên, do các yêu cầu về điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng của các doanh nghiệp hầu hết chưa thể đáp ứng được theo quy định mới, chính vì vậy, việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử hiện nay vẫn đang được áp dụng triển khai theo quy định tại THông tư 32/2011 và Thông tư 39/2014. Do vậy, việc nhắm rõ các quy định triển khai thực hiện hóa đơn điện tử theo các quy định hiện hành vô cùng quan trọng, giúp các doanh nghiệp triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện nay.

Kể từ ngày 01/11/2020 các thông tư cũ sẽ chính thức hết hiệu lực thi hành và việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử sẽ được áp dụng theo quy định tại Nghị định 119 và Thông tư 68. Bởi vậy, các doanh nghiệp có thể tìm hiểu thêm các quy định về các trường hợp không nhất thiết phải có đầy đủ nội dung theo quy định mới. 

Báo cáo sử dụng hóa đơn đối với DN không sử dụng hóa đơn bán ra

Giải quyết lỗi đăng ký nộp thuế điện tử và giấy nộp tiền thuế 

Hy vọng bài viết trên đã giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn quy định về các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc.

có thể bạn quan tâm: Thuốc hoạt huyết dưỡng não

Green coffee bean có tốt không

Quy định về hóa đơn đối với trường hợp không nhất thiết có đủ nội dung
Rate this post