Gửi bài viết cho chúng tôi (guest post)

Cảm ơn các bạn đã sử dụng trang web của chúng tôi. Bạn có bài viết muốn chia sẻ tới độc giả của trang web xin vui lòng gửi email về địa chỉ info@friendsofrhymefest.com!

Lưu ý khi gửi bài viết cho chúng tôi:

  1. Bài viết đầy đủ tiêu đề, hình ảnh, nội dung
  2. Bài viết không được copy và chưa từng được đăng tải lên bất kỳ trang web nào
  3. Bài viết cung cấp đầy đủ thông tin cho người dùng
  4. Bài viết không vi phạm luật pháp, chính sách và điều khoản
  5. Chúng tôi không chấp nhận những bài viết affiliate

Cảm ơn!