Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên sang công ty cổ phần tại Bắc Ninh

Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên sang công ty cổ phần tại Bắc Ninh – Do nhiều yếu tố mà doanh nghiệp cần phải làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH hai thành viên sang công ty cổ phần. Vậy điều kiện, hồ sơ để chuyển đổi loại hình doanh nghiệp này như thế nào? Oceanlaw xin cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH hai thành viên sang công ty cổ phần tại Bắc Ninh.

Sự khác nhau giữ công ty cổ phần và công ty TNHH hai thành viên


Tiêu chí

Công ty cổ phần

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Số lượng thành viên

Tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa

Có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân

Chế độ chịu trách nhiệm

Các cổ đông chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp

Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp,

Vốn điều lệ

Được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần

Vốn điều lệ không chia thành các phần bằng nhau mà tính theo tỷ lệ % vốn góp

Phát hành cổ phần

Công ty cổ phần được phát hành cổ phần

Công ty TNHH hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần

Cơ cấu tổ chức

Có thể lựa chọn hai hình thức tổ chức như sau:

Mô hình 1:

– Đại hội đồng cổ đông

– Hội đồng quản trị

– Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Mô hình 2:

– Đại hội đồng cổ đông

– Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

– Hội đồng thành viên

– Chủ tịch Hội đồng thành viên

– Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Chuyển nhượng vốn

Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Hết thời gian đó cổ phần được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình

Chuyển nhượng phải có điều kiện và ưu tiên chuyển nhượng cho thành viên công ty

Công ty TNHH hai thành viên chuyển đổi sang công ty cổ phần theo những phương thức nào?

Theo quy định của luật doanh nghiệp thì công ty TNHH hai thành viên có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức sau đây:

– Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác

– Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn

– Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác

– Kết hợp phương thức trên

Điều kiện chuyển đổi từ công ty TNHH hai thành viên sang công ty cổ phần

– Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc mã số thuế của công ty

– Cần phải có sự đồng ý của Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên

– Có giấy tờ pháp lý của cổ đông và người đại diện theo pháp luật của công ty mới

– Có đầy đủ hồ sơ về việc chuyển đổi từ công ty TNHH hai thành viên sang công ty cổ phần

Hồ sơ chuyển đổi từ công ty TNHH hai thành viên sang công ty cổ phần

Đối với thủ tục chuyển đổi từ công ty TNHH hai thành viên sang công ty cổ phần thì về cơ bản thành phần hồ sơ giống như thủ tục thành lập mới công ty cổ phần gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; Điều lệ công ty; danh sách cổ đông sáng lập; Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Nhưng do việc tạo lập công ty cổ phần trên cơ sở công ty TNHH hai thành viên đã được tồn tại trên thực tế và có tư cách pháp nhân, nên ngoài các tài liệu nêu trên tùy vào từng trường hợp cụ thể có thêm những loại giấy tờ sau:

– Đối với trường hợp chuyển đổi từ công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần thì cần thêm: Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty

– Đối với trường hợp chuyển đổi từ công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần thì cần thêm: Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc chuyển đổi công ty

– Trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần cần có: Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng

– Trường hợp tặng cho cổ phần thì cần thêm: Hợp đồng tặng cho

– Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật

– Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của cổ đông mới

Quy trình chuyển đổi từ công ty TNHH hai thành viên sang công ty cổ phần

– Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ chuyển đổi từ công ty TNHH hai thành viên sang công ty cổ phần tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh

– Chuẩn bị thông tin, giấy tờ về chuyển đổi từ công ty TNHH hai thành viên sang công ty cổ phần

– Soạn và hoàn thiện hồ sơ theo quy định về chuyển đổi từ công ty TNHH thành công ty cổ phần

– Nộp hồ sơ tới Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do

– Trả kết quả

https://friendsofrhymefest.com/chuyen-doi-cong-ty-tnhh-hai-thanh-vien-sang-cong-ty-co-phan-tai-bac-ninh

Rate this post

Read Previous

Cách kiểm tra màn hình máy tính cũ đã qua sửa chữa hay chưa

Read Next

Cách phối đồ cùng kính cận để tạo phong cách cá nhân

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *