Báo cáo sử dụng hóa đơn đối với DN không sử dụng hóa đơn bán ra

Một số doanh nghiệp trong kỳ thực hiện tái cơ cấu tổ chức nên không sử dụng hóa đơn bán ra. Câu hỏi đặt ra trong trường hợp này đó là doanh nghiệp có cần phải nộp báo cáo sử dụng hóa đơn theo quý không? Nếu doanh nghiệp không nộp hoặc nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sẽ bị xử lý vi phạm thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm câu trả lời qua những chia sẻ về báo cáo sử dụng hóa đơn đối với doanh nghiệp không sử dụng hóa đơn bán ra dưới đây.

Trước tiên chúng ta cần hiểu rõ, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là gì? Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là loại báo cáo về tình hình việc sử dụng hóa đơn đầu ra trong kỳ doanh nghiệp. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn có 2 kỳ báo cáo theo tháng và theo quý.

Thông tư số 39/2014/TT-BTC tại Điều 27 quy định cụ thể về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như sau: Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ những đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)”.

báo cáo sử dụng hóa đơn

Như vậy ta có thể đưa ra kết luận rằng:

– Doanh nghiệp trong kỳ không sử dụng hóa đơn vẫn phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý trừ một số trường hợp phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

– Khi làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì trên cột số lượng hóa đơn sử dụng doanh nghiệp ghi bằng 0.

Nếu doanh nghiệp không sử dụng hóa đơn bán ra nhưng không làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hoặc nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì sẽ bị phạt theo quy định tại thông tư 10/2014/TT-BTC.

Thông tư 10/2014/TT-BTC tại Điều 13, Khoản 2 quy định về vi phạm hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo cho cơ quan thuế như sau:

– Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 5 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

– Trường hợp nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày đến hết ngày thứ 20 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

– Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

Giải quyết lỗi đăng ký nộp thuế điện tử và giấy nộp tiền thuế 

Chức năng của phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế

Một lưu ý nhỏ khi doanh nghiệp làm sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đó là để kê khai điều chỉnh, doanh nghiệp lập lại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị sai đó về số liệu đúng, nộp lại báo cáo trên qua khai thuế điện tử, gửi lên cơ quan thuế trong thời hạn quy định thì sẽ không bị phạt tiền.
 

có thể bạn quan tâm: Thuốc hoạt huyết dưỡng não

Green coffee bean có tốt không

Báo cáo sử dụng hóa đơn đối với DN không sử dụng hóa đơn bán ra
Rate this post