5 bước cơ bản cần lưu ý khi xây dựng bài giảng E-Learning

Xây dựng bài giảng E-Learning khá phức tạp và yêu cầu sự phối hợp cao giữa người có chuyên môn và người phụ trách thực hiện các vấn đề về thiết kế. Tuy nhiên, bất cứ bài giảng trực tuyến nào cũng được xây dựng dựa trên 5 bước tổng quan sau. 5 bước tổng […]

Read More »