Sức khỏe phụ nữ

Tính số đo 3 vòng chuẩn của nữ theo chiều cao

Với mỗi chiều cao khác nhau thì số đo 3 vòng chuẩn khác nhau, bởi vậy các bạn nữ muốn có một thân hình cân đối