Stor marknad för lastbilar i Sverige

Att Sverige är ett land med stora avstånd gör att hur vi löser vår logistik skiljer sig betänkligt om man jämför med mindre länder. Vi använder  – och har genom åren använt – lastbilar för att transportera olika saker, produkter och föremål och detta har gjort att vi också har en väldigt stor marknad för denna typ av fordon. Dessutom så ska man i det här fallet gällande den stora marknaden underskatta hur vårt arbete ser ut. Att vi till stor del genom åren haft tunga yrken inom skogsnäringen, jordbruk och annat där lastbilar behövs har även det gjort behovet större.

Kort sagt; vill man i Sverige köpa en lastbil – ny eller begagnad – så finns det heller inga större problem att hitta en sådan i den prisklass man har att röra sig inom. Dessutom så har det nya, rörliga Europa gjort att det även finns möjlighet att köpa lastbilar från andra länder och som således ytterligare ökat marknaden. Vilka är det då som köper lastbilar och till vilken nytta? Här skiljer sig städer i Sverige åt.

I Norrland så använder man till stor del en lastbil inom sitt yrke, antingen genom att transportera en färdig produkt till butiker eller också genom att man exempelvis behöver transportera bort saker och föremål vid ett bygge. Jobbar man exempelvis inom skogsindustrin eller äger egen mark – ja, då blir en lastbil också en absolut nödvändighet sett till underhåll och skötsel.

Ser man istället till en större stad som exempelvis Stockholm så handlar det mestadels om större entreprenörer och ägare av olika maskinparker som köper- och säljer lastbilar. Ett annat område i Stockholm där man ser att efterfrågan av detta fordon har ökat går att spåra till hur Stockholm och deras bostadsmarknad ser ut och här talar vi om flyttbranschen. Kort sagt här – i och med att Stockholm har en så pass extrem bostadssituation så sker också väldigt många flyttar. Att köpa en lastbil – en begagnad sådan – och registrera en flyttfirma är det alltså väldigt många som gjort i Stockholm och många av dessa har också en väldigt stor lönsamhet.

Hyra lastbil är vanligt i Stockholm

För vanliga privatpersoner så brukar lastbil vara något som man hyr vid exempelvis ombyggnationer, dräneringar eller andra projekt – exempelvis en asfaltering – där jord och grus måste fraktas bort. Här finns det således i Stockholm en ganska stor marknad för detta ändamål; i och med att man bygger så mycket – både privat och offentligt – så finns ett stort behov att kunna hyra en lastbil under en begränsad tid om kanske två veckor.

Maskinparker i Stockholm har således även de en hektiskt period som inte på något sätt ser ut att stanna av i framtiden. Det är snarare tvärtom; så länge staden växer i samma takt så kommer också områden som tidigare kanske varit obebodda att bli attraktiva för husbyggare och där kommer man som ägare av en maskinpark att ha mycket pengar att tjäna.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *