Professionell hemstädning i Stockholm

Det finns vissa tydliga skillnader i hur livet ser ut i beroende på vilken stad man är bosatt i och utifrån detta också vilka typer av behov man har. Jämför man – som exempel på detta – en familj i Stockholm och en som bor i exempelvis Sundsvall så kommer man direkt att upptäcka att den senare har ett lite lättare livspussel att sätta ihop. Varför? Jo, av den anledningen att det inte finns fullt lika mycket folk i omlopp i Sundsvall; något som innebär kortare pendling till och från arbete, enklare vägar att skjutsa barnen till de aktiviteter och hobbies de har och ett betydligt lättare liv sett till skötseln av de vardagliga sakerna såsom städning och matlagning.

Vi säger här inte att dessa saker är omöjliga att genomföra i Stockholm – men vi menar att den höga stressen där samt den stora antalet människor i staden i allra högsta grad påverkar livssituationen och där dessa faktorer kräver större planering eller – som många i dagsläget väljer – viss professionell hjälp. Det som kommit som en räddande ängel för många familjer i Stockholm är nämligen det så kallade rut-avdraget som gjort det möjligt att anlita en städfirma och där man kan dra av upp till halva kostnaden för arbetet med exempelvis hemstädning.

Istället för att låta denna hemstädning i Stockholm utebli eller stjäla tid från något viktigare – exempelvis att köra barnen till träningen – så kan även en familj i Stockholm (trots upp till två timmars pendling dagligen; i bilköer eller via de kommunala alternativen) genom professionell hjälp med hemstädning också få sitt livspussel att gå ihop. Däri ligger också förklaringen till att rut-avdraget visat sig vara extra populärt för exempelvis hemstädning i Stockholm – tiden räcker i vanliga fall inte till och en städfirma är den nödvändiga komponenten för att skaffa sig mer sådan.

Ett halverat rut-avdrag påverkar inte behovet av hemstädning

Men; hur kommer då en familj i Stockholm att påverkas i dagsläget i och med att rut-avdraget kommit att halveras – kommer de att sluta att använda sin hemstädning och därmed gå miste om den tid de vant sig vid?

Nej, man ska nämligen veta att även ett halverat rut-avdrag fortfarande är väldigt generöst och att man fortfarande har 25.000 kronor per år och per person att röra sig med, en ansenlig summa som gott och väl räcker för att täcka de behov som finns hos familjer i Stockholm och för den hemstädning som underlättat vardagen för dessa.

Det finns således väldigt lite som tyder på att tjänsten om professionell hemstädning kommer att minska i Stockholm i och med det halverade rut-avdraget – det är snarare tvärtom; befolkningen ökar hela tiden och därmed även stressen samt svårigheterna att ta sig mellan alla stadsdelar i Stockholm. Professionell hemstädning kommer baserat på detta snarare att öka i popularitet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *