Erfarna hantverkare utför fönsterbyten i Stockholm

Mistral Gruppen i Stockholm är ett etablerat företag som strävar efter att göra den process det innebär att byta fönster så lätt som möjligt. Företagets målsättning är att slutresultatet alltid skall vara i toppklass oavsett projektets omfattning, vilket innebär att kunden slipper de eventuella besvär som kan uppstå vid en felaktig installering.

De erfarna hantverkarna på Fönsterbyte i Stockholm respekterar kundernas värdefulla tid och utför därför allt arbete från början till slut utgående från kundernas personliga behov.

Hantverkare med kundnöjdhet i fokus

I de professionella tjänster som Mistral Gruppen erbjuder ingår allt från installation av nya fönster till efterkontroll. Företaget har ett brett urval av kvalitativa produkter och anpassar grundmodellerna efter kundernas individuella önskemål. Kunden får med andra ord själv påverka fönstrens olika tillbehör, funktion, färg, glas och storlek, allt för att den unika visionen skall kunna förverkligas.

Hantverkarna påbörjar processen med att göra ett personligt hembesök där en projektplan görs upp tillsammans med kunden. Under besöket hjälper experterna kunden med att bland annat välja ut de perfekta produkterna för ändamålet. I samband med planeringen får kunden även ett förslag på ett slutgiltigt pris för att denne skall få möjlighet att avgöra om priset ligger inom den egna budgeten. Själva installationen tar några dagar och samtidigt monteras fönsterbänkar, lister och bleck.

Mistral Gruppens största ambition är att alla kunder skall vara nöjda under processens gång. Eftersom kundnöjdheten står i fokus görs ett efterbesök där hantverkarna försäkrar sig om att slutresultatet håller den kvalité som har utlovats. Självfallet ges även en täckande garanti för såväl montage som fönster.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *